Vill rekommendera en underbar läkare på Barnmorskorna Gamla Stan, ifall du är gravid. Han heter Christer Alm.
Christer ger intryck av att vara lugn, empatisk, sympatiskt, förstående och framför allt kunnig och erfaren.