Av alla EMU länder, är det endast Finland och Holland, som skött ekonomin väl. Finnarna skall inte behöva betala för att så många andra länder skött sig dåligt.

Amen…