Herre gud vade det kacklas om Zoes hårförlängning!
De som kritiserar Carola, har säkerligen inte rest mycket. Okunskap verkar vara största orsaken till kritiken i detta fall.
Största delen av alla afroamerikanska småflickor jag sett (och jag har rest MYCKET, speciellt i USA), har haft förlängningar i form av flätor!

Ni som kritiserar Carola borde bekanta er med andra kulturer än den svenska.

One thought on “Carolas Zoes hårförlängning

Comments are now closed.