Slopandet av språkprov för poliser kommer att leda till mer våld

Debattartikeln ”Fel slopa språkprov för poliser” i dagens SvD är lysande! Vilka är de idioter som kommit fram till att testet i svenska språket inte är viktigt för polisen?

LÄS DENNA ARTIKEL!!!

4 april 2012 kl 04:47, uppdaterad: 4 april 2012 kl 12:09BRÄNNPUNKT | POLISUTBILDNINGEN

Erik Ullenhag och Johan PehrsonMånga poliser ställs dagligen inför situationer där balansgången mellan att använda kommunikation eller ammunition är hårfin.

Erik Ullenhag och Johan Pehrson

Poliskårens sammansättning bör spegla svenska folkets sammansättning, exempelvis vad gäller kön och etnisk bakgrund. Det är avgörande för att skapa förtroende för polisen hos hela befolkningen. Samtidigt måste höga och generella krav ställas på egenskaper och kunskaper hos dem som rekryteras till polisen. Därför är de antagningskrav som ställs för att ansöka till polisutbildningen viktiga. Exempelvis är det rimligt att markera svenska språkets vikt genom att särskilt prov i svenska språket. Språket, att kunna samtala med människor, är polisens viktigaste förstärkningsvapen. Från och med i år ändrar Rikspolisstyrelsen ansökningskraven till polishögskolan. Förändringarna innebär bland annat att de som kallas till uttagning i vår inte behöver genomgå något prov i svenska språket och att kraven för de fystester som genomförs blir samma för män som för kvinnor. Syftet är att få ett bredare urval och att fler ska känna sig kallade och behöriga att söka till polishögskolan.

I grunden är det bra att polisen eftersträvar bredd och mångfald i sin rekrytering. Däremot sänder det en felaktig signal att ta bort det särskilda provet i svenska.

Polisen utövar statens vålds- monopol och ska skydda medborgarna. De befogenheter att bland annat gripa människor och förebygga brott som följer med polisyrket är kärnan i statens makt. Vi är alla under lag skyldiga att följa beslut som fattas av beslutet. Mot den bakgrunden är det mycket viktigt vilka krav som ställs på en blivande polis.

En tveksam förändring som nu genomförs är slopandet av testet i svenska språket. Det är avgörande för en fungerande kommunikation att väl behärska och förstå det svenska språket. En polis som kan föra dialog med människor behöver mer sällan ta till andra förstärkningsvapen. Dessutom är språket ett viktigt verktyg för polisen, inte bara i trängda situationer, utan även för att deras rapporter och anmälningar kan komma att ligga till grund för domstolsbeslut. Väl skrivna polisrapporter är avgörande för att trygga rättssäkerheten.

Rikspolisstyrelsen motiverar avskaffandet av språkkravet med att det ersätts med krav på godkänt i svenska B från gymnasiet. Och visst kan det sägas att den som har ett godkänt gymnasiebetyg bör ha de kunskaper som krävs för att klara språktestet. Men, och det är ett viktigt men, signalen blir att svenska språket inte verkar vara lika viktigt längre för den som vill bli polis. Dessutom har ju det antagningsprov som tidigare gällt varit skräddarsytt för den förståelse av svenska språket som krävs för att kunna arbeta som polis.

Polisyrket har en särställning i samhället, inte minst eftersom polisen är den enda yrkeskategorin, vid sidan av militären, som äger befogenhet att bruka våld när situationen så kräver. Därför ska vi aldrig tumma på kvalitetskraven hos dem som söker sig till polisyrket. När det gäller språket är det centrala att man kan kommunicera direkt med människor och kvalificerat kan nedteckna ett förhör på en brottsplats. Att ta bort språktesterna är fel väg att gå. Många poliser ställs dagligen inför situationer där balansgången mellan att använda kommunikation eller ammunition är hårfin. Detta medför ett stort ansvar och ställer höga krav.

Det är viktigt att fler människor får uppleva den trygghet som staten är satt att garantera. Det handlar om våra grundläggande värderingar, om vad som är rätt och fel i mänskligt beteenden. Det gäller vårt ansvar för att arbeta för ett civiliserat samhälle för alla. Alla kan bidra till ett tryggare Sverige, men det är endast staten som kan bekämpa brott och ansvara för en fungerande rättsordning i övrigt.

En representativ poliskår spelar stor roll för trovärdigheten i yrkesutövandet och att bredden behövs i de otaliga situationer som polisen dagligen ställs inför råder det inget tvivel om. Men signalen som det särskilda språkprovet ger om svenska språkets vikt bör inte försvinna. Mot den bakgrunden kommer Folkpartiet liberalerna i den diskussion som nu pågår om den framtida polisutbildningen agera för att särskilda språkprov ska finnas kvar vid antagningen till polishögskolan.

ERIK ULLENHAG (FP)

integrationsminister

JOHAN PEHRSON (FP)

riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson