Stort grattis till min man Martin Cullberg och Thomas Olsson för en ny resning i fallen "Thomas Quick" (Sture Bergwall)!