One thought on “Uppträder just nu på Högis

  1. Good luck! Go and get them! Hur känner man sig innan ett framträdande? Är man inte väldigt nervös?

Comments are now closed.